Vooruitblik op de Mac in 2023: wat komt er nog meer? (2023)

Nog niet eerder heeft Apple al zo vroeg in het jaar nieuwe Macs uitgebracht. De 2023 MacBook Pro en de 2023 Mac mini, met de M2-chip en varianten daarvan, bieden vooral betere specs en wat andere kleinere verbeteringen ten opzichte van de voorgangers. Grote veranderingen zijn er niet geweest, maar heeft Apple dat voor andere Macs in 2023 wel gepland? In deze vooruitblik kijken we naar welke Macs Apple in 2023 gaat uitbrengen, welke verbeteringen je kan verwachten en ook wat er niet meer lijkt te komen.

 • Modellen
 • Design
 • Prestaties
 • Display
 • Functies
 • Release
 • Prijs

Vooruitblik op 2023

In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar Apple’s nieuwe producten voor het komende jaar. We vatten wekelijks samen wat je kan verwachten wat betreft de verschillende productcategorieën. Van de nieuwste geruchten tot voorspellingen op basis van de vorige versies: met deze vooruitblik weet je wat je te wachten staat. Deze week draait alles om de Mac.

#1 Mac in 2023: deze modellen verwachten we nog
De vraag is of dit jaar elke Mac uit de line-up een update krijgt. Apple heeft inmiddels meerdere MacBooks en Mac-desktops in het assortiment, dus het is nog maar de vraag of elk model aan bod komt. Dit zijn de modellen die Apple (naar verwachting) in 2023 gaat uitbrengen, op volgorde van waarschijnlijkheid:

 • MacBook Pro 2023 (reeds aangekondigd)
 • Mac mini 2023 (reeds aangekondigd)
 • Mac Pro 2023
 • iMac (Pro) 2023
 • MacBook Air 15-inch 2023

Apple zou ook nog een nieuwe versie van de Mac Studio kunnen uitbrengen, al zijn daar geen aanwijzingen voor. Mocht Apple een nieuwe Mac Studio uitbrengen, dan is dit waarschijnlijk alleen met een nieuwe M2 Max- en M2 Ultra-chip.

Apple zou daarnaast ook nog werken aan meerdere nieuwe externe displays voor de Mac, voorzien van Apple Silicon. Voor deze vooruitblik beperken we ons echter tot de Mac-modellen zelf.

Vooruitblik op de Mac in 2023: wat komt er nog meer? (1)

#2 Design van de Macs in 2023

Op dit moment is er geen enkele Mac waarbij het design dermate gedateerd is, dat het toe is aan een nieuw ontwerp. De iMac kreeg in 2021 nog een flink redesign en de MacBook Air was in 2022 aan de beurt. Voor deze modellen verwachten we dus geen nieuw design. Het enige model dat dan nog over blijft, is de Mac Pro. Deze kreeg in 2019 voor het laatst een update en wordt nagenoeg zeker in vernieuwde vorm in 2023 uitgebracht. Maar verwacht daarvan geen nieuw design. Volgens bronnen kiest Apple voor exact hetzelfde ontwerp als het model uit 2019. Een hele grote verrassing is dat echter niet. Bij de meeste Macs heeft Apple voor de eerste Apple Silicon-versie het destijds huidige ontwerp hergebruikt. Alleen de iMac is daarop een uitzondering, maar van de MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini verschenen de Apple Silicon-versies allemaal met hetzelfde ontwerp van de jaren daarvoor. Dat betekent dus dat de Mac Pro ook weer met het kaasrasp-achtige ontwerp komt, mogelijk ook weer in een staande en liggende versie.

Vooruitblik op de Mac in 2023: wat komt er nog meer? (2)

#3 Prestaties: nieuwe generaties van de professionele chips
Qua prestaties verwachten we voor de drie modellen die dit jaar nog eventueel uitkomen, een aantal belangrijke verbeteringen. We nemen ze stuk voor stuk met je door.

Mac Pro 2023

De Mac Pro 2023 krijgt vermoedelijk een variant van de M2 Ultra-chip. Momenteel is de M2 Max de krachtigste chip van de M2-serie, maar de M2 Ultra in de nieuwe Mac Pro moet daar overheen gaan. We verwachten onder andere een 24-core CPU en 76-core GPU. Qua werkgeheugen zou je kunnen kiezen voor maar liefst 192GB, al moet je er wel rekening mee houden dat je dit niet zelf kan upgraden zoals bij de huidige Mac Pro wel kan. Het werkgeheugen van Apple Silicon-modellen is namelijk onderdeel van de chip zelf en daardoor niet zelf achteraf uit te breiden. Dit gaat ietwat tegen het modulaire concept van de Mac Pro in, al blijft er nog genoeg zelf te upgraden. Zo zijn er volgens bronnen SSD-slots voor het upgraden van onder andere de graphics. Apple had ook volgens dezelfde bron een 48-core CPU en 152-core GPU-versie in ontwikkeling, maar die zou inmiddels van tafel zijn.

iMac (Pro)

Als Apple dit jaar inderdaad een nieuwe grotere iMac Pro gaat uitbrengen, verwachten we dat Apple kiest voor een M2 Pro- of M2 Max-chip. Zoals inmiddels duidelijk is, biedt deze chip diverse voordelen wat betreft grafische prestaties. Aangezien het een meer professionele tegenhanger van de gewone iMac lijkt te worden, denken we niet dat Apple kiest voor de standaard M-chip. Die zou dan bewaard blijven voor de volgende gewone nieuwe iMac. Voor dat model slaat Apple hoogstwaarschijnlijk de M2-serie over en kiezen ze meteen voor een M3-chip. Maar of die 2023 nog gaat halen, is nog maar de vraag.

MacBook Air 15-inch<.>
Er gaan dus ook al een tijdje geruchten over een 15-inch MacBook Air voor 2023. Bronnen afgelopen zomer stelden dat dit model in het voorjaar uit zou moeten komen. Als dat inderdaad het geval is, denken we dat Apple qua specs dit model gelijk uit met de M2 MacBook Air uit 2022. Een M3-chip is op dat moment namelijk nog niet af en met een M2 Pro-chip komt dit model wel weer heel dicht in de buurt van de 14- en 16-inch MacBook Pro.

Vooruitblik op de Mac in 2023: wat komt er nog meer? (3)

#4 Display: grotere iMac met mini-LED

Voor wat betreft displays focussen we op twee mogelijke aankomende modellen: de iMac (Pro) en de nieuwe 15-inch MacBook Air.

iMac (Pro)

De geruchten dat Apple aan een grotere en meer uitgebreide versie van de iMac werkt, gaan nu al jaren rond. Maar door de komst van het Studio Display is het wat onzeker geworden of deze er nog komt en wat voor scherm er dan in gaat zitten. Er is in ieder geval gesproken over een 27-inch display, al vinden wij dat eerlijk gezegd wel erg dichtbij de 24-inch versie liggen. Een 32-inch variant lijk daardoor logischer en is voor de hedendaagse standaard helemaal niet overdreven. Verder lijkt het erop dat er, als dit model er komt, een mini-LED scherm in komt. Dit geeft een betere beeldkwaliteit en brengt de techniek voor het eerst naar zo’n groot Apple-apparaat. Apple gebruikt mini-LED nu al bij de MacBook Pro van 14- en 16-inch. Technieken als ProMotion en TrueTone zijn waarschijnlijk ook van de partij.

Als Apple het slechts houdt bij een M3-versie van de standaard iMac, denken we niet dat er veel zal veranderen aan het scherm. De gebruikte techniek blijft dan hetzelfde, evenals het 24-inch formaat en displayfuncties zoals True Tone. ProMotion verwachten we in het standaard iMac-model daarom niet.

MacBook Air 15-inch

Zoals de naam al zegt krijgt de MacBook Air in 2023 mogelijk een 15-inch versie. Om precies te zijn zou het gaat om een 15,5-inch display, dat dus een stukje groter is dan de huidige 13,6-inch versie. Daarmee is de MacBook Air er dus ook in twee formaten, net als bij de MacBook Pro. Maar behalve het schermformaat, zou de kwaliteit verder gelijk blijven. Het zou gaan om een LED-display met True Tone en een notch, maar dus geen mini-LED of ProMotion. Door de notch is de schermrand mogelijk wel een stuk dunner dan bij de vroegere 15-inch MacBook Pro, waardoor het model zelf ook wat kleiner kan worden en nog de naam Air waardig is.

Vooruitblik op de Mac in 2023: wat komt er nog meer? (4)

#5 Release nieuwe Macs in 2023

Met al twee aankondigingen achter de rug, is het een kwestie van naar de kalender kijken om te voorspellen wanneer de nieuwe Macs in 2023 uit komen. Maar dat is lastiger dan het lijkt, want Apple kan een nieuwe Mac (zeker als het gaat om een spec-bump) op ieder moment aankondigen. Dat hebben de nieuwe MacBook Pro 2023 en Mac mini 2023 inmiddels wel bewezen. Toch willen we een gooi doen, op basis van recente geruchten van betrouwbare bronnen:

 • Mac Pro 2023: midden 2023 (mogelijk voor of tijdens WWDC)
 • iMac (Pro) 2023: eind 2023 (of begin 2024)
 • MacBook Air 15-inch: eerste helft 2023

#6 Prijzen nieuwe 2023 Macs

Voor twee van de nieuwe Macs van 2023 hebben we inmiddels de prijzen al, omdat beide modellen al aangekondigd zijn. Maar hoeveel moet je straks voor de andere modellen gaan betalen als deze dit jaar uit komen? Dit is wat we verwachten van de prijzen van de 2023 Macs:

 • Mac Pro 2023: vanaf €6.899,-
 • iMac Pro 2023: vanaf €2.199,-
 • MacBook Air 15-inch: vanaf €1.769,-

Lees ook onze eerdere editie in deze artikelserie:

 • iPads in 2023: vooruitblik
 • Apple-producten in 2023
 • Apple-events in 2023

Bekijk ook

Apple-producten in 2023: dit zijn onze verwachtingen!

Welke producten gaat Apple in 2023 uitbrengen? We delen in grote lijnen onze verwachtingen voor de nieuwe Apple-producten die in 2023 gaan verschijnen!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 01/12/2023

Views: 5849

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.